N.a.v. Venray zijn er enkele kleine wijzigingen in het reglement gekomen.
Deze wijzigingen moeten er voor zorgen dat sommige punten in het reglement maar op één manier te interpreteren zijn.

Deze reglementen zijn door de officials & (externe) WL doorgenomen om te kijken of daar geen rare dingen in staan.
Verder hebben we nog getracht om vanuit de oude lijst met straffen te zorgen dat er (i.i.g. ta.v. endurance) minder snel een DQ wordt uitgekeerd in enkele gevallen. Ook dit is doorgenomen met de (externe) WL.

Alle voorgaande versies van de reglementen komen hiermee te vervallen.

De reglementen zijn (hier) op de site te vinden onder het menu ‘kampioenschap’

Categorieën: Nieuws